Drodzy Państwo!
Pragniemy przypomnieć, że już trwają zapisy do Saturday School of
Community Languages. Klasy języka polskiego na poziomie szkoły średniej
(kl. 7 – 12) zlokalizowane są w czterech Ośrodkach: Ashfield, Chatswood,
Liverpool i Randwick. Nauka w tych szkołach jest całkowicie bezpłatna.
Jeśli byłaby wystarczająca liczba zgłoszeń, istnieje możliwość
reaktywowania klas w Seven Hills, w Newcastle i w Woolongong.
Rok rocznie około trzydzieścioro młodych dziewcząt i chłopców zdaje w
NSW maturę z języka polskiego. Zdecydowana większość z nich to dzieci
już tutaj urodzone, niejednokrotnie pochodzące z mieszanych małżeństw.
Egzamin maturalny z polskiego różni się w Australii bardzo od tego, jaki
pamiętamy z Polski. Podobny jest do egzaminów z innych języków.
Do tej pory, prawie dla wszystkich naszych uczniów język polski był
najlepiej zdanym przedmiotem maturalnym. Każdego roku zdecydowana
większość otrzymuje z języka polskiego najwyższą ocenę – ‘band 6’ – to
znaczy ponad 90%. A co najważniejsze –
Język Polski się liczy!
 Liczy się jak każdy przedmiot na poziomie ‘2-Unit’ do australijskiej
matury (HSC)
 Liczy się wysoko przy punktacji na studia (20% ATAR)
 Od przyszłego roku planowana jest dodatkowa punktacja (‘bonus points’)
za przystąpienie do matury z drugiego, poza angielskim języka.
 Udokumentowana oficjalnym egzaminem znajomość drugiego języka
stwarza dużo większe możliwości uzyskania dobrej pracy w Australii
oraz w Europie.
Uczenie się języka polskiego stwarza także dziecku możliwość
dodatkowego rozwoju intelektualnego, pomaga w nawiązaniu przyjaźni z
dziećmi pochodzącymi z podobnych rodzin, zapewnia solidniejsze
osadzenie w środowisku, pomaga w zdobyciu większej pewności siebie.
Zapiszmy nasze dziecko do polskiej szkoły! Od ilości uczniów zależy
dofinansowanie szkół przez rząd. Rozumieją to i odpowiednio wykorzystują
inne grupy etniczne. A co my? Zadbajmy aby za pieniądze polskiego
podatnika w Australii uczyło się także polskie dziecko.
Formularze zgłoszeniowe znajdują się w każdej szkole australijskiej oraz na
stronie internetowej : www.curricullumsupport.nsw.edu.au
Dodatkowych informacji w języku polskim mogą udzielić nauczycielki:
Marianna Łacek (02)9798 8690 mlacek@optusnet.com.au
Gosia Vella (02) 9311 3723 gosia.vella@optusnet.com.au
Barbara Magolan (02) 4625 0254 bmagolan@hotmail.com.au

 Przebywanie w gronie rówieśników o podobnej kulturze wpływa
niezwykle dodatnio na rozwój psychiczny młodego człowieka.
 Do matury z języka polskiego można się przygotować. Należy jednak jak
najwcześniej zapisać syna czy córkę do szkoły.
 Dla każdego ucznia jest miejsce w jednej z klas języka polskiego a od
liczby zapisanych uczniów uzależnione jest dofinansowanie rządowe dla
szkół podstawowych oraz ilość klas w szkołach średnich.
Nauczanie języka polskiego na poziomie szkoły średniej, czyli w klasach 7-
12, jest w NSW całkowicie bezpłatne. Formularze można otrzymać w
sekretariacie szkoły australijskiej do której syn czy córka uczęszcza. Można
je także znaleźć w internecie, albo zgłaszając się 9 lutego bezpośrednio do
jednego z Ośrodków SSCL zlokalizowanych w Ashfield, Chatswood,
Liverpool, Randwick lub Seven Hills. Nie ma żadnych egzaminów
wstępnych. Języka uczymy od podstaw. Warunkiem przyjęcia jest tylko
polskie pochodzenie przynajmniej jednego z rodziców.
Zainteresowanym rodzicom a także młodzieży chętnie udzielimy wszelkich
informacji na temat szkół tak języka polskiego, jak i szkół australijskich
państwowych i prywatnych.
Marianna Łacek tel . (02) 9798 8690 email: mlacek@optusnet.com.au
Gosia Vella tel. (02) 9311 3723 email: gosiavella@optusnet.com.au