WIECZÓR UHONOROWANIA SYDNEJSKICH MATURZYSTÓW JĘZYKA POLSKIEGO

Dla ubiegłorocznych maturzystów języka polskiego, ostatnie dwa lata nauki naznaczone były wieloma niespodziankami. Kilkakrotnie ich normalny rytm uczęszczania do szkoły przerywały obostrzenia, które miały wpływ nie tylko na całą organizację nauczania, ale także i na przebieg większości egzaminów. Wszystkie te zawirowania nasi młodzi Polacy mają już na szczęście za sobą – a przed sobą? Przyszłość zależną od indywidualnie podejmowanych dezyzji. W międzyczasie, wszyscy otrzymali zaproszenia, aby w sobotę, 5 lutego, spotkać się na Wieczorze Pożegnalnym Maturzystów Języka Polskiego. Uroczystość została zorganizowana w Polskim Klubie w Bankstown. Główna sala Klubu przybrała na ten dzień nadzwyczaj uroczysty wystrój. Rozstawione w przepisowej odległości stoły nakrywały śnieżnobiałe obrusy. Uzupełniały to wytworne, również białe, nakrycia krzeseł, każde przepasane karminową wstęgą. Na stołach orócz kwiatów stały także patery z apetycznymi, artystycznie udekorowanymi smakołykami – to dzieło pana Wieśka Paździora. Uczestnicy zaczęli się gromadzić jeszcze na długo przed rozpoczęciem uroczystości, które przewidziane było na godz. 19.00. Przybyli oficjani goście: Konsul Generalna RP dr Monika Kończyk; ks. Artur Botur; Koordynator Polskiego Programu Radia SBS p. Dorota Banasiak; Prezes Federacji Polskich Organizacji w NPW p. Adam Gajkowski; Prezes Fundacji Kościuszko Heritage, prof. Andrzej Kozek. Z władz australijskiego szkolnictwa mieliśmy zaszczyt gościć główną Dyrektor The Secondary College of Languages, Panią Sanę Zreika, a także poprzednią Dyrektor, która obecnie jest koordynatorką Chatswood Campus, Panią Cate Chapple z Małżonkiem. Dwa pierwsze stoły zarezerwowane zostały dla maturzystów. Przy pozostałych zasiedli ich rodzice i przyjaciele rodzin. Ceremonii powitania przybyłych gości dokonał pan Andrzej Lubieniecki, Prezes Klubu, który tego wieczoru pełnił rolę MC całej uroczystości. Większość wprowadzenia przebiegała w języku polskim, jednak, kiedy wymagały tego okoliczności, Pan Andrzej bez problemu przechodził na język angielski, witając i przedstawiając naszych australijskich gości honorowych. Szczególne słowa powitania skierował przede wszystkim pod adresem maturzystów języka polskiego, ich rodziców oraz nauczycielek. Zarówno tych, które przygotowały tę grupę do matury, jak też i wcześniejszych, z młodszych lat nauczania języka polskiego. Jako pierwsza, słowa gratulacji wyraziła zebranym Konsul Generalna RP – p.dr Monika Kończyk . Pani Konsul podkreśliła, że na tej uroczystości występuje w podwójnej roli – jako przedstawicielka Rzeczypospolitej Polskiej oraz jako matka, ponieważ jej syn, Marcin, jest także jednym z maturzystów języka polskiego. „… Gratuluję wam wytrwałości, powiedziała pod adresem maturzystów Pani Konsul. Każdy etap życia naznaczony uczeniem się języka, to drzwi otwarte do kolejnego etapu. Te drzwi otwieracie kluczem, który dają wam nauczyciele, abyście mogli realizować swoje marzenia [….]Po przyjeździe do Australii spotkałam tutaj wielu wspaniałych nauczycieli prowadzących klasy języka polskiego na różnych poziomach. Dziękuję im za ogrom pracy, jaką wykonują”, powiedziała Pani Konsul. Trzy nauczycielki klas maturalnych otrzymały szczególne gratulacje oraz upominki w postaci cennych książek. Następnie do mikrofonu podeszła Dyrektor The Secondary College of Languages. Najpierw, Pani Dyrektor wyraziła respekt pod adresem tradycyjnych opiekunów tej ziemi, na której dzisiaj celebrujemy naszą uroczystość. Następnie zwróciła się do zebranych: (fragmenty wypowiedzi tłum. M. Łacek) „Rok 2021 w odróżnieniu do lat poprzednich, był wyjątkowo trudny dla naszych maturzystów. Chciałabym wyrazić słowa uznania za to, że tak dzielnie radziliście sobie podczas wielu wyzwań, które daleko odbiegały od normalności. Być może nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak wiele udowodniliście. Pokazaliście zaangażowanie i gorliwość w podejściu do wszystkiego, o co was proszono, do wszystkich wymagań jakie przed wami stawiano. Pokazaliście także wytrwałość i prężność – w ciągłym dążeniu do przodu, pomimo pojawiających się trudności. Z dumą prowadzę szkołę, w której uczniowie mogą doskonalić ojczysty język swoich przodków. W roku 2021 do matury z języków przystąpiło w naszej szkole 870 uczniów. To nie mogłoby się wydarzyć bez udziału naszych wspaniałych nauczycieli. Wśród nich są nauczycielki języka polskiego. Panie Marianna Łacek, Gosia Vella i Monika Bray zadbały, żeby każda lekcja – czy to odbywająca się w klasie, czy też prowadzona zdalnie, zawierała interesujące, zachęcające do nauki i współpracy instrukcje. Wyniki z języka polskiego były nadzwyczajne. Wśród najlepszych mieliśmy maturzystów reprezentujących wszystkie trzy ośrodki Wielu z was, poprzez uczęszczanie do polskiej szkoły nawiązało przyjaźnie na całe życie a także wzbogaciło swoją wiedzę na temat kraju waszych rodzin i polskiego pochodzenia. Chcę tutaj podziękować Rodzicom, którzy kultywują swój język w domu i zachęcają dzieci aby uczęszczały do polskich szkół a także brały udział w kulturalnych imprezach swojego środowiska. Słowa uznania kieruję pod adresem Zrzeszenia Nauczycieli Polskich – organizatora tej wspaniałej uroczystości, która zgromadziła rodziny oraz przyjaciół maturzystów języka polskiego, aby wspólnie celebrować osiągnięcia ubiegłorocznej 12 klasy. Na koniec zwracam się do was, drodzy maturzyści. Składam wam moje jak najserdeczniejsze gratulacje. Życzę wam sukcesów w wybranych przez was kierunkach. W imieniu nauczycieli oraz całej naszej szkoły języków a także moim osobiście, pragnę zapewnić was, że jesteśmy dumni z waszych osiągnięć, z tego co już zdobyliście. Trzymajcie się dzielnie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo i nie traćcie z nami kontaktu” – zakończyła Pani Dyrektor, Sana Zreika. Dwie maturzystki z Chatswood – Zosia Mrówka i Natalia Gandera podziękowały Pani Dyrektor, wręczając jej kwiaty. Gratulacje oraz słowa uznania pod adresem maturzystów oraz ich rodzin wyraził także ks. Artur. Ten polski Kapłan od lat zapisał się jako wielki propagator nauczania języka polskiego i orędownik polskiego szkolnictwa w Australii. My, nauczyciele wdzięczni jesteśmy ks Arturowi za poświęcony czas oraz cenne, krzepiące słowa. Liczymy na dalsze wspieranie naszej działalności. Reprezentując Federację Polskich Organizacji oraz Fundację Kościuszko Heritage, Dwaj Prezesi, pan Adam Gajkowski oraz prof. Andrzej Kozek wręczyli maturzystom pamiątkowe medale P.E. Strzeleckiego. Wraz z gratulacjami wyrazili nadzieję, że nasi maturzyści będą w dalszym ciągu poznawali i propagowali wkład Polaków w historię Australii. Po spełnieniu swojego obowiązku MC, za co jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni, Pan Andrzej Lubieniecki dołączył do grona Honorowych Gości. Kulminacyjnym momentem uroczyctości była prezentacja indywidualnych maturzytów. Poprowadziły tę część nauczycielki – panie Gosia Vella z Ashfield oraz Marianna Łacek z Chatswood. Niestety, ze względów zdrowotnych, nie mogła w uroczystości wziąć udziału pani Monika Bray z Liverpool. Każdy z maturzystów otrzymał gratulacyjny Dyplom od Zrzeszenia Nauczycieli Polskich oraz dwujęzycną antologię poezji Petera Skrzyneckiego – ‘Stary Świat/ Nowy Świat – Old World/ New World – w przekładzie M. Łacek