Ubiegły rok przebiegał dla Zrzeszenia Nauczycieli Polskich niezwykle
pracowicie. Początek lutego zapisał się spotkaniem nauczycieli z
metodykami nauczania języka polskiego, autorami serii SIO GLOSSA
podręczników – Polski Krok po Kroku. Państwo Iwona oraz Tomasz
Stempkowie, którzy przylecieli do Australii na zaproszenie Zrzeszenia
Nauczycieli Polskich, przeprowadzili wielogodzinne warsztaty metodyczne,
demonstrując kilkanaście możliwych do zaadoptowania pomysłów jak
uczyć, żeby nauczyć. Dla nas, organizatorów, było niezwykle istotne, żeby
nauczyciele mogli wkroczyć w nowy rok szkolny z ekwipunkiem pomysłów
oraz pomocy metodycznych, które ułatwią im pracę. Oprócz nauczycieli ze
wszystkich szkół sydnejskich w warsztatach udział wzięły także
przedstawicielki polskich szkół z Perth oraz z Brisbane. Wiedzieliśmy
bowiem, że do tych dwu stolic stanowych, polskim metodykom nauczania
nie uda się tym razem dotrzeć. Sydnejskie spotkanie metodyczne odbyło się
w Sali Polskiego Konsulatu. P/o Konsula Generalnego Pani Irena Juszczyk
dołożyła wszelkich starań, aby było ono udane. I było!
Z Sydney Iwona i Tomasz Stempkowie udali się do Adelaidy. Tam warsztaty
dla miejscowych nauczycieli zorganizowała pani Lucyna Jachacy, która od
kilku lat korzysta z utrwalonych w podręcznikach SIO GLOSSA pomysłów i
ćwiczeń.
Następnie nasi polscy goście udali się do Melbourne. W stolicy Victorii
polskimi metodykami zaopiekowała się Pani Grażyna Walendzik, dyrektorka
Polskiej Szkoły w Albion. Pani Grażyna była osobą, która odpowiedziała na
nasze maile wysłane do działaczy związanych z polskim szkolnictwem w
Melbourne. Państwo Stempkowie twierdzą, że spotkanie z uczniami
tamtejszych szkół, z rodzicami oraz przede wszystkim warsztaty z niezwykle

zaangażowanymi nauczycielami były dla nich bardzo budujące. Szczególne
słowa podziękowania ślemy także pod adresem Grzegorza Machnackiego.
Nie było go wówczas w Melbourne, chociaż chciał sie zająć gośćmi z Polski.
Zostawił im jednak u przyjaciół klucze do swojego mieszkania. Mogli bez
problemu zatrzymać się kilka dni w Melbourne, nie rujnując naszego – tzn.
Zrzeszenia Nauczycieli Polskich – konta.
Z Melbourne oczywiście droga wiedzoie przez Canberrę.Tam spotkali się z
młodzieżą szkolną z nauczycielami a także z grupą rodziców przysyłających
swoje pociechy do polskiej szkoły. Dyrektor Szkoły Pan Piotr Antonik nie
tylko zorganizował wszystkie spotkania, ale także zapewnił polskim
metodykom opiekę w swoim domu. Państwo Antonikowie znaleźli czas,
żeby pokazać gościom najważniejsze uroki naszej stolicy.
A na potwierdzenie powyższych słów przytoczę fragment listu Pana Piotra:
„…Dziekuje bardzo za kontakt z Tomkiem i Iwoną. Mieliśmy świetny czas razem i te warsztaty
były sukcesem. Wydaje mi się że Canberra im się podobała. Pokazałem ile mogłem w tym
krótkim czasie. Dziekuję jeszcze raz za kontakt. Piotr.”
***
Pierwszy tydzień lipca, a więc ostatni weekend drugiego okresu szkolnego,
upłynął pod znakiem Sympozjum „Zachowajmy Polskie Matury w Australii”.
Zdajemy sobie sprawę, że liczba naszych maturzystów we wszystkich
stanach Australii dramatycznie spada. Jeszcze w Sydney sytuacja nie
przedstawia się najgorzej, ale należy działać, znim byłoby za późno. Na
Sympozjum zaproszeni zostali znauczyciele ze wszystkich polskich szkół w
Australii. Uczesnikom, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich zapewniało zwrot
kosztów przelotu oraz zakwaterowanie.
I znowu obydwie Panie Konsul, Irena Juszczyk oraz Joanna Spłocharska z
prawdziwym zaangażowaniem podeszły do pomocy w sprawnym przebiegu
Sympozjum. Pani Konsul Joanna Spłocharska wygłosiła także cenne
przesłanie. Gośćmi honorowymi byli ponadto przedstawiciele
Departamentu Edukacji odpowiedzialne za nauczanie języków – panie
Katherine Chapple oraz Liliana Mularczyk, dr Wanda Skowrońska.
Honorowa Konsul RP z Brisbane Teresa Lauf, wraz z małżonkiem
Krzysztofem – obydwoje absolwenci polskich sobotnich szkół. Był także

prezes Federacji Polskich Organizacji, p. Adam Gajkowski. Media
reprezentowała p Anna Sadurska z SBS-u.
A oto kilka komentarzy uczestników:
Thank you for the invitation. I very much enjoyed being part of the symposium.
 My tweets about your symposium were popular. So many educators saw your initiative. This is
part of a plan I hope. Happy to assist anytime if I can be of value.
(Department of Education NSW)

Gratuluję wspaniale zorganizowanego sympozjum/warsztatów.  Cieszę się, że mogłam wziąć w
nim udzial. Ogromnie dużo  dowiedziałam się z prezentowanych wystąpień.
(z Sydney)
…………………………………………………………………………………………
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować […] Państwa gościnność i perfekcyjnie
zorganizowana konferencja na zawsze pozostaną ze mną. Serdecznie pozdrawienia i uściski
(z Perth)
…………………………………………………………………………………………
Serdecznie dziękujemy za Państwa życzliwość i serdeczność okazaną nam podczas pobytu w
Sydney. Są Państwo dla nas ogromną inspiracją do pracy i wysiłku.
Łączę serdeczne pozdrowienia
(z Melbourne)
…………………………………………………………………………………………
[…] najlepsza reklama- młodzi, inteligentni, ładnie mówiący po polsku, ze znakomitymi wynikami
naukowymi. Nie może być  bardziej przekonywującego komunikatu, że warto uczyć się polskiego
i zdawać z tego języka maturę.
Zrobiłyście wspólnie z Gosią bardzo udane i ciekawe sympozjum. Dziękuję, że mogłam wziąć w
nim udział. Jeśli będą jakieś dalsze ustalenia, post- konferencyjne proszę daj mi znać. 
(media)
…………………………………………………………………………………………
Serdecznie chciałabym podziękować, za fantastyczną organizację sobotniego Sympozjum.
Bardzo to doceniam!!! Wszystko odbyło się doskonale!
Było mi niezmiernie  miło być obecną. Wyniosłam z tego bardzo dużo pomocnych informacji oraz
motywacji do dalszej pracy.
Nabyte informacje również przekażę koleżankom z Polskiej Szkoły Liverpool.
Życzę wszystkiego dobrego.
Z wyrazami szacunku […]
…………………………………………………………………………………………
Bardzo dziekuję za zorganizowanie ostatniego Sympozjum. Bylo to  interesujace, zachowane w
przyjemnej i miłej atmosferze spotkanie. Obie Panie Konsul bardzo dbały o gości. Mieliśmy
okazję nie tylko posluchać prelegentow, ale też wspólnie porozmawiać, poznać się, podzielić
uwagami i pomysłami. […]

Dziękuję za zaangażowanie Pani w sprawy polonii australijskiej, a w szczególności w edukację
naszych dzieci.
Pozdrawiam,  (Polska Szkoła w Ashfield)
……………………………………………………………………………………….
Dziękuję za wspaniałe Sympozjum i proponuję zorganizowanie podobnej
konferencji,sympozjum dla wszystkich nauczycieli polskich szkoł a przede wszystkim dla
rodziców dzieci klas 5 i 6-tych oraz dla uczniów z polskich High School a także osób
zainteresowanych maturą z języka polskiego w Australii. Na przykład:
-Matura z języka polskiego w Australii to nie takie straszne lub / Korzyści z matury z  języka
polskiego w Australii lub /-Matura z języka polskiego – prawdy i mity
(matka z Sydney)
………………………………………………………………………………………
Przytoczone powyzej komentarze oraz wiele innych jakie otrzymaliśmy
tak na piśmie jak i telefonicznie stanowią niezaprzeczalny dowód, że
tego rodzaju inicjatywy są potrzebne, wręcz konieczne.
***
Wrzesień, podobnie jak w latach poprzednich upłynął pod znakiem
Konferenji, w której udział wzięli nauczyciele wszystkich polskich szkół
sobotnich z Sydney. Głównym organizatorem tego wydarzenia była tak
samo jak w latach poprzednich Polska Szkoła Sobotnia w Randwick.
Koordynatorem do spraw programów i nauczania w tej szkole jest Pani
Gosia Vella, jednocześnie jedna z założycielek oraz v-ce prezes
Zrzeszenia Nauczycieli Polskich. To właśnie Pani Gosia rozpoczęła
organizowanie dorocznych Konferencji Metodycznych, angażując
wszystkie polskie szkoły i uzyskując na to fundusze z Departamentu
Edukacji. W tym roku warsztaty dla nauczycieli prowadziły panie Liliana
Sosnowska oraz Magdalena Dębowska z Polski.
Gościem honorowym był także przebywający wówczas w Australii prof
Marek Wierzbicki z KUL, który przedstawił ilustrowany wykład ‘Polska i
Polacy w czasie Drugiej Wojny Światowej.
***
Rok 2019 upłynął pod znakiem upamiętnienia 80. rocznicy napaści
Niemiec Hitlerowskich i Rosji Sowieckiej na Polskę. Przez cały rok trwała
akcja zorganizowanego przez Zrzeszenia Nauczycieli Konkursu – To
wydarzyło się w czasie Drugiej Wojny Światowej. Z całej Australii

napłynęło kilkadziesiąt prac literackich, artystycznych i multimedialnych.
Uczestnicy otrzymali dyplomy a zwycięzcy (trzydzieści kilka osób)
nagrody ufundowane przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich.
***
Rok 2019 był takze rokiem jubileuszu 40-lecia pierwszej matury z języka
polskiego w NPW. Celebrowana była ta uroczystość na Balu, który z tej
okazji zorganizowało Zrzeszenie Nauczycieli Polskich. Do uczestnictwa
zaproszeni zostali dawni maturzyści oraz nauczyciele.
Niezależnie od tej uroczystości odbył się także Doroczny Bal Polskich
Maturzystów. Organizatorem Balu już po raz 15. Jest Zrzeszenie
Nauczycieli Polskich, które tę imprezę zainicjowało.
***
Wszystkie wspomniane Konferencje, Warsztaty Metodyczne, Spotkania i
Konkursy odbywały się równolegle z normalną pracą w polskich szkołach
sobotnich, z przygotowaniem grupy uczniów do matury z języka
polskiego, z uczestnictwem w uroczystościach poszczególnych szkół a
także polskich organizacji.
Marianna Łacek OAM – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich