The Polish Teachers Association in NSW

182 Liverpool Rd, Ashfield

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Z satysfakcją i prawdziwą radością przekazujemy informację, że Zrzeszenie
Nauczycieli Polskich wraz z Dyrekcją ORPEG-u planuje zorganizowanie
szkolenia pedagogicznego dla australijskich nauczycieli języka polskiego:
Cel szkolenia – dobrostan nauczyciela
Jak uczyć skutecznie w wielopoziomowych, zróżnicowanych wiekowo klasach?
Jak zachęcić i zmotywować każde dziecko do uczenia się języka polskiego?
Czas trwania szkolenia: jeden tydzień
Miejsce: Warszawa
Termin: styczeń albo lipiec 2024 r.
Warunek uczestnictwa: nauczyciele polskich klas w Australii.
Koszt szkolenia: bezpłatne uczestnictwo w zajęciach oraz tygodniowy pobyt w
Warszawie. Zaakceptowani uczestnicy mogą liczyć na zwrot połowy kosztów
przelotu z Australii do Polski i z powrotem.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie następujących informacji:
Imię i nazwisko – szkoła oraz uczona klasa / grupa
Preferowany termin szkolenia (2024): styczeń – lipiec – każdy z nich
Planowane szkolenie finansowane jest przez Polskie Ministerstwo Edukacji i
Nauki. Aby nie przegapić obowiązujących terminów, należy jak najwcześniej
rozpocząć formalną procedurę. Dlatego bardzo prosimy o przesłanie
powyższych informacji w terminie do końca kwietnia bieżącego roku, na jeden
z podanych niżej adresów:
Prezydent: Marianna Łacek mlacek@optusnet.com.au
V-ce prezydent: Gosia Vella: gosiavella@optusnet.com.au
Z serdecznymi pozdrowieniami
Marianna i Gosia