PROGRAM KONFERENCJI:

I Dzień Konferencji:           17 października 2014 r. (piątek)

godz. 15.00                        Klub Polski w Ashfield – Sala Lustrzana,

Spotkanie uczestników z prof. Janem Mazurem

(Bronisław Łacek)

II Dzień Konferencji:          18 października 2014 r. (sobota)

godz. 9.00 – 12.00            Wizyta w Polskich Szkołach Sobotnich  –

Randwick / Liverpool (Gosia Vella)

godz. 12.00 – 13.15          Lunch w Konsulacie Generalnym RP w Sydney

godz. 13.30                        Zwiedzenie wystawy w „Goethe Institut”:

Od Solidarności do Okrągłego Stołu

                                            (wicekonsul Dorota Preda)

godz. 14.00                        Rozpoczęcie Konferencji Nauczycieli w Konsulacie

Generalnym RP w Sydney

(szczegółowy program na następnej stronie)

III Dzień Konferencji:       19 października 2014 r. (niedziela)

godz. 9.00 – 11.30 Dom Polski w Ashfield (Gosia Vella)

 (szczegółowy program na następnej stronie)

godz. 11.30 – 1.30 Msza Święta w Polskim Kościele w Ashfield

godz. 13.30 – 16.30        Dom Polski w Ashfield – ciąg dalszy Konferencji

godz. 16.30 Zakończenie Konferencji

SZCZEGÓŁOWY PLAN KONFERENCJI:

II Dzień Konferencji                18 października 2014 r. (sobota)

godz. 14.00 Rozpoczęcie Konferencji Nauczycieli w Konsulacie

Generalnym RP w Sydney

Oficjalne Otwarcie Konferencji – słowo wstępne

Konsul Generalna RP w Sydney – Regina Jurkowska

Część merytoryczna: Moderator – Marianna Łacek

„Wychowanie, jako istotna część nauczania” –

           ks. Tadeusz Przybylak SChr

„Glottodydaktyczne wyzwanie przed szkołą polską XXI

wieku” –  Profesor Jan Mazur UMCS – Lublin

„Hybrydowy Eksperyment nauki języka polskiego” –

                       Grażyna Walendzik Szkoła Polska w Albion – Melbourne

„Dzieci Sieci – nowe technologie w nauczaniu języka

polskiego” – Paulina Macianis – Polska Szkoła w Randwick

„Rola nauczyciela w kształtowaniu motywacji ucznia” –

       Marianna Łacek, Saturday School of Community

Languages – Ashfield Centre

godz. 15.45 – 16.00                                Przerwa na kawę

godz. 16.00           Indywidualna prezentacja szkół i nauczycieli. Czas na pytania

godz. 17.00         Podsumowanie pierwszych dwu dni obrad – prof. Jan Mazur

godz. 18.00           Rozpoczęcie uroczystości Dnia Nauczyciela w Konsulacie

Wprowadzenie – Marianna Łacek

Powitanie – Konsul Generalna RP – Regina Jurkowska

Działalność edukacyjna Fundacji Kresy-Syberia – Anna Pacewicz, Stefan Wiśniowski, Grażyna Tydda

Prezentacja książki: „Appointment Northwest” Petera Skrzyneckiego

godz. 19.00 Kolacja

III Dzień Konferencji             19 października 2014 r. (niedziela)

godz. 9.00 – 11.30 Dom Polski w Ashfield (Gosia Vella)

Sprawozdanie z uczestnictwa w Konferencji Oświaty

Polonijnej, informacje oraz uwagi na temat  podręczników

dla młodzieży polonijnej na  przykładzie książki dr Rabiej

„Wprowadzenie do  nauki historii” –  Bożena Iwanowska

Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji z Melbourne

Warsztaty metodyczne

 

Dyskusja – indywidualne uwagi i pytania uczestników.

godz. 11.30 – 1.30 Polska Msza św. w Kościele św. Wincentego a Paulo

w Ashfield

godz. 13.30 – 16.30        Ciąg dalszy Konferencji – Dom Polski w Ashfield

Panel dyskusyjny.

Podsumowanie Konferencji przez prof. J. Mazura

Wręczenie Dyplomów Uczestnictwa

godz. 16.30 Zakończenie Konferencji