PONIEDZIAŁEK, 27 PAŹDZIERNIKA 2014
Nauczanie języka polskiego w XXI w. Konferencja w Sydney

Dzien-nauczyciela-6

Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego w Sydney. Fot. P.Moczydlowski
Jako historyczne wydarzenie, można bez wielkiej przesady określić Konferencję Nauczycieli Języka Polskiego, która odbyła się w Sydney w dniach 17 – 19 października. Zorganizowane przez Zrzeszenie Polskich Nauczycieli trzydniowe obrady, po raz pierwszy zgromadziły bowiem przedstawicieli szkolnictwa polonijnego ze wszystkich Stanów Australii oraz z głównych ośrodków Nowej Zelandii. Konferencja odbyła się pod patronatem Konsul Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, pani Reginy Jurkowskiej.

Honorowym gościem Konferencji był prof. Jan Mazur, dyrektor Instytutu Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Obcokrajowców przy Uniwersytecie Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie.
Obrady uczestników Konferencji rozpoczęły się w piątek po południu, spotkaniem w Sali Lustrzanej Klubu Polskiego w Ashfield. Nauczycielki z Nowej Zelandii, z Perth, Hobart, Adelaide no i oczywiście z Sydney miały możliwość wymiany doświadczeń oraz posłuchania rad i wskazówek Profesora w przyjemnej atmosferze Restauracji Kameralnej. Goście z Brisbane oraz z Melbourne dojechali dopiero późniejszym wieczorem.
Dzień drugi, sobota, rozpoczął się wizytą klas Polskiej Szkoły w Randwick, która w tym roku celebruje swój jubileusz 10-lecia. Pozostała część Konferencji przebiegała tego dnia w Konsulacie. W drodze ze szkoły do Konsulatu nauczyciele mieli możliwość zwiedzenia polskiej wystawy: „Od Solidarności do Okrągłego Stołu” zorganizowanej w Goethe Institut.
Oficjalne otwarcie Konferencji nastąpiło we wczesnych godzinach popołudniowych. Dokonała tej ceremonii Pani Konsul Generalna, Regina Jurkowska. Pani Konsul podkreśliła wagę tego spotkania, które można zaklasyfikować jako pierwszą Konferencję Nauczycieli Polonijnych tego Regionu.
Potem uczestnicy mieli możliwość wysłuchania pięciu referatów. Dokładnym omówieniem każdego z tych wystąpień zajmiemy się w kolejnych publikacjach pokłosia Konferencji. Teraz przytoczone zostaną jedynie tytuły wystąpień:
1. Wychowanie, jako istotna i nierozłączna część nauczania – ks Tadeusz Przybylak SChr

2. Glottodydaktyczne wyzwanie przed szkołą polską XXI wieku – profesor Jan Mazur UMCS – Lublin

3. Hybrydowy eksperyment nauki języka polskiego – Grażyna Walendzik Szkoła Polska w Albion – Melbourne

4. ‘Dzieci Sieci’ – nowe technologie w nauczaniu języka polskiego – Paulina Macianis – Polska Szkoła w Sydney / Randwick

5. Rola nauczyciela w kształtowaniu motywacji ucznia – Marianna Łacek, Saturday School of Community Languages – Ashfield Centre

Po krótkiej przerwie głos otrzymali uczestnicy Konferencji. Każda osoba miała możliwość przedstawienia szkoły, którą reprezentuje. Była to niezwykle cenna część Konferencji.

Marianna Łacek o ralach nauczyciela w kształtowaniu
motywacji ucznia
O godz 6.00 wieczorem rozpoczęło się celebrowanie Dnia Nauczyciela. Gośćmi Konsulatu byli uczestnicy Konferencji a także nauczyciele wielu szkół i uniwersytetów oraz związane ze szkolnictwem osoby polskiego pochodzenia, lub przyjaciele Polski. Korzystając z obecności tak dużej grupy pedagogów, założyciele Fundacji Kresy – Syberia, Anna Pacewicz i Stefan Wiśniowski przedstawili w telegraficznym skrócie opracowany przez tę Fundację program edukacyjny dla australijskich i nowozelandzkich szkół.
Kulminacyjnym punktem celebrowania Dnia Nauczyciela, stała się prezentacja książki Petera Skrzyneckiego – Appointment Northwest. Jest to autobiograficzna powieść Poety, oparta na jego wspomnieniach z lat pracy w szkole, do której został skierowany po ukończeniu studiów.
Podczas, kiedy autor podpisywał dedykacje na zakupionych książkach, dalsze celebrowanie Dnia Nauczyciela przeniesione zostało na dziedziniec. Czekały tam już rozstawione stoły oraz dochodził smakowity zapach rożna. To królestwo pana Wieśka Paździora! Cóż może być wspanialszego niż placki ziemniaczane, bigos i smakowite wędzone kiełbaski z rożna, które serwowała zorganizowana przaz Pana Wieśka ekipa. A jeśli do tego dołożymy ogromne tace pulchnych, świeżutkich pączków z lukrem, to zachwyt biesiadników będzie całkowicie zrozumiały i uzasadniony.

Gość specjalny – prof. Jan Mazur (UMCS Lublin)
Na niedzielę, trzeci dzień Konferencji uczestnicy przenieśli się do Domu Polskiego w Ashfield. Obrady rozpoczęły się już od 9.00 rano. Pani Bożena Iwanowska z Melbourne, która przed parunastoma dniami wróciła z Polski (była uczestnikiem Konferencji Oświaty Polonijnej) przedstawiła najnowsze podręczniki i wydawnictwa multimedialne przydatne dla naszych szkół.

Potem głos znowu dano uczestnikom Konferencji. Tak jak poprzedniego dnia prezentowali swoje szkoły, tym razem prezentowali siebie jako nauczyciela. Pani Konsul Dorota Preda, która brała udział w obradach trzeciego dnia Konferencji podkreśliła prawdziwe zainteresowanie i satysfakcję z jaką wysłuchała tylu wspaniałych wypowiedzi nauczycieli z różnych szkół Australii i Nowej Zelandii. Również prof. Mazur, który nie tylko słuchał uważnie, ale także robił sobie notatki z niektórych wypowiedzi był bardzo zbudowany tą częścią Konferencji.
Po dwugodzinnej przerwie, podczas ktorej była możliwość wzięcia udziału we Mszy św celebrowanej przez wczorajszego prezentera, ks Tadeusza Przybylaka, uczestnicy Konferencji zgromadzili się powtórnie w Domu Polskim.

Prezentacja Pauliny Macianis – “Dzieci Sieci”
Do obrad popołudnia dołączył także ks. Tadeusz Przybylak. Rozpoczęło je podsumowanie Konferencji przygotowane przez prof. Mazura. Będzie ono także oddzielnie opublikowane w nieco późniejszym terminie.
Oficjalną część obrad zakończyła ożywiona dyskusja, w której poruszono m.in. nauczanie religii w szkołach języka polskiego.

Oficjalne otwarcie Konferencji nastąpiło we wczesnych godzinach popołudniowych. Dokonała tej ceremonii Pani Konsul Generalna, Regina Jurkowska. Pani Konsul podkreśliła wagę tego spotkania, które można zaklasyfikować jako pierwszą Konferencję Nauczycieli Polonijnych tego Regionu.
Potem uczestnicy mieli możliwość wysłuchania pięciu referatów. Dokładnym omówieniem każdego z tych wystąpień zajmiemy się w kolejnych publikacjach pokłosia Konferencji. Teraz przytoczone zostaną jedynie tytuły wystąpień:
1. Wychowanie, jako istotna i nierozłączna część nauczania – ks Tadeusz Przybylak SChr

2. Glottodydaktyczne wyzwanie przed szkołą polską XXI wieku – profesor Jan Mazur UMCS – Lublin

3. Hybrydowy eksperyment nauki języka polskiego – Grażyna Walendzik Szkoła Polska w Albion – Melbourne

4. ‘Dzieci Sieci’ – nowe technologie w nauczaniu języka polskiego – Paulina Macianis – Polska Szkoła w Sydney / Randwick

5. Rola nauczyciela w kształtowaniu motywacji ucznia – Marianna Łacek, Saturday School of Community Languages – Ashfield Centre

Po krótkiej przerwie głos otrzymali uczestnicy Konferencji. Każda osoba miała możliwość przedstawienia szkoły, którą reprezentuje. Była to niezwykle cenna część Konferencji.

Marianna Łacek o ralach nauczyciela w kształtowaniu
motywacji ucznia
O godz 6.00 wieczorem rozpoczęło się celebrowanie Dnia Nauczyciela. Gośćmi Konsulatu byli uczestnicy Konferencji a także nauczyciele wielu szkół i uniwersytetów oraz związane ze szkolnictwem osoby polskiego pochodzenia, lub przyjaciele Polski. Korzystając z obecności tak dużej grupy pedagogów, założyciele Fundacji Kresy – Syberia, Anna Pacewicz i Stefan Wiśniowski przedstawili w telegraficznym skrócie opracowany przez tę Fundację program edukacyjny dla australijskich i nowozelandzkich szkół.
Kulminacyjnym punktem celebrowania Dnia Nauczyciela, stała się prezentacja książki Petera Skrzyneckiego – Appointment Northwest. Jest to autobiograficzna powieść Poety, oparta na jego wspomnieniach z lat pracy w szkole, do której został skierowany po ukończeniu studiów.
Podczas, kiedy autor podpisywał dedykacje na zakupionych książkach, dalsze celebrowanie Dnia Nauczyciela przeniesione zostało na dziedziniec. Czekały tam już rozstawione stoły oraz dochodził smakowity zapach rożna. To królestwo pana Wieśka Paździora! Cóż może być wspanialszego niż placki ziemniaczane, bigos i smakowite wędzone kiełbaski z rożna, które serwowała zorganizowana przaz Pana Wieśka ekipa. A jeśli do tego dołożymy ogromne tace pulchnych, świeżutkich pączków z lukrem, to zachwyt biesiadników będzie całkowicie zrozumiały i uzasadniony.

Gość specjalny – prof. Jan Mazur (UMCS Lublin)
Na niedzielę, trzeci dzień Konferencji uczestnicy przenieśli się do Domu Polskiego w Ashfield. Obrady rozpoczęły się już od 9.00 rano. Pani Bożena Iwanowska z Melbourne, która przed parunastoma dniami wróciła z Polski (była uczestnikiem Konferencji Oświaty Polonijnej) przedstawiła najnowsze podręczniki i wydawnictwa multimedialne przydatne dla naszych szkół.

Potem głos znowu dano uczestnikom Konferencji. Tak jak poprzedniego dnia prezentowali swoje szkoły, tym razem prezentowali siebie jako nauczyciela. Pani Konsul Dorota Preda, która brała udział w obradach trzeciego dnia Konferencji podkreśliła prawdziwe zainteresowanie i satysfakcję z jaką wysłuchała tylu wspaniałych wypowiedzi nauczycieli z różnych szkół Australii i Nowej Zelandii. Również prof. Mazur, który nie tylko słuchał uważnie, ale także robił sobie notatki z niektórych wypowiedzi był bardzo zbudowany tą częścią Konferencji.
Po dwugodzinnej przerwie, podczas ktorej była możliwość wzięcia udziału we Mszy św celebrowanej przez wczorajszego prezentera, ks Tadeusza Przybylaka, uczestnicy Konferencji zgromadzili się powtórnie w Domu Polskim.

Prezentacja Pauliny Macianis – “Dzieci Sieci”
Do obrad popołudnia dołączył także ks. Tadeusz Przybylak. Rozpoczęło je podsumowanie Konferencji przygotowane przez prof. Mazura. Będzie ono także oddzielnie opublikowane w nieco późniejszym terminie.
Oficjalną część obrad zakończyła ożywiona dyskusja, w której poruszono m.in. nauczanie religii w szkołach języka polskiego.
Wręczono dyplomy uczestnikom Konferencji. Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca. Niektóre osoby już musiały udać się na lotnisko. Pozostali uczestnicy, wraz z Księdzem oraz Profesorem przeszli do Restauracji Kameralnej, gdzie przy smacznie przyrządzonych i ładnie serwowanych daniach kontynuowano dyskusję oraz indywidualne i grupowe rozmowy.
Organizatorzy, Zrzeszenie Polskich Nauczycieli w Australii i Nowej Zelandii obiecują, że była to pierwsza, ale na pewno nie ostatnia Konferencja zorganizowana na tak wielką skalę. Należą się słowa uznania i podziękowania wszystkim Uczestnikom Konferencji. To dzięki Wam, Waszej obecności i zaangażowaniu drodzy Nauczyciele polskich szkół, to historyczne spotkanie odniosło tak wielki skutek.
Dziękujemy serdecznie Profesorowi Mazurowi, który znosząc trudy podróży poświęcił kilka dni własnego czasu, aby swoim autorytetem, swoją wiedzą i doświadczeniem podnieść standard naszej Konferencji. Wdzięczni jesteśmy za poparcie, jakiego nie szczędził nam Polski Konsulat, z Panią Konsul Generalną, Reginą Jurkowską na czele. Dziękujemy Księdzu Tadeuszowi Przybylakowi za wszelką pomoc i zachętę dla naszej pracy oraz za aktywny udział w obradach. Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem Pani Anny Sadurskiej, która przez cały czas organizowania Konferencji była naszym Patronem Medialnym, a także uczestniczyła w obradach, nagrywając wypowiedzi uczestników, aby potem wykorzystać fragmenty w radiowych programach.

Tak wielkie zaangażowanie społeczne,potwierdza jedynie konieczność organizowania tego rodzaju spotkań, mobilizując Zrzeszenie Polskich Nauczycieli do jeszcze intensywniejszej działalności.
Marianna Łacek
Zdjęcia: Piotr Moczydlowski