“Nad tym, to chyba cała rodzina pracowała” – tak skomentowała jedna z pań, oglądając wystawę nagrodzonych prac artystycznych, które zostały nadesłane na Konkurs upamiętniający 80. rocznicę napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę. Doskonale! Taki komentarz po raz kolejny upewnił nas, organizatorów (Zrzeszenie Nauczycieli Polskich) że cel jaki sobie postawiliśmy został osiągnięty.

Przed ogłoszeniem Konkursu rozpatrywane były różne pomysły i warianty tego przedsięwzięcia. Należało zaproponować taki Konkurs, w którym mogłyby wziąć udział zarówno małe dzieci, jak i prawie już dorośli maturzyści. Konkurs miał każdego z uczestników czegoś nauczyć. Dlatego zdecydowanie odrzuciliśmy wszelkie slogany wołające o pokój, potępiające wojnę… itp. Nasz Konkurs nosił bardzo konkretny tytuł: “To się wydarzyło w czasie drugiej wojny światowej…” Zależało nam, aby uczestnicy zdobyli jak najwięcej wiadomości na temat konsekwencji, jakie dla narodu polskiego, dla poszczególnych rodzin pociągnął za sobą wybuch drugiej wojny światowej.

Uczestnicy mogli wybrać jakąś jedną bitwę, jeden epizod, jedną postać historyczną z tamtego okresu i przedstawić zdobytą wiedzę w formie literackiej, artystycznej lub multimedialnej. Mogli także wykorzystać doświadczenia swojej rodziny – pokiereszowane wojną losy dziadków a nawet pradziadków. Z całą satysfakcją możemy przyznać, że to się udało.

Wiele rodzin odnajdywało dawne pamiątki w formie listów, odznaczeń, książeczek wojskowych, aby po zeskanowaniu i opisaniu tych cennych dokumentów pomóc dziecku odtworzyć wojenną historię rozdartej wojną rodziny. Taką wspaniałą pracę przedstawiła Malinka Trzaskowska z Melbourne. Inni uzupełniali wojenne historie dzisiejszymi fotografiami prababci, na której wspomnieniach prawnuczki oparły swoją relację (siostry Jordan ze szkoły w Randwick). Wspaniałe multimedialne prace, podkreślone odpowiednio dobraną muzyką można wykorzystać do zilustrowania uniwersyteckiego wykładu, zarówno ze względu na treść jak i opracowanie artystyczne (Oliver Jaskowski ze szkoły w Albion – Melbourne).

Poziomu prac artystycznych nie powstydziłaby się niejedna galeria. Wielu młodych ludzi wykazało się nie tylko nieprzeciętnymi zdolnościami, doskonałą techniką artystyczną, ale także głębią interpretacji tematu. Rysunki dwu sióstr Olivii oraz Karoliny Perszke, z Gold Coast, obrazy Liam i Sienny Arborn z Melbourne, Łukasza Ciesielskiego i Krystiana Davisa z Ashfield oraz niezwykle sugestywny obraz Gabriela Snocha z Liverpool dowodzą o wielkim talencie ale i ogromnej wrażliwości oraz wiedzy młodych autorów.

Ile wysiłku i czasu poświęcił mały Nathaniel Beshai ze szkoły w Macarthur aby przedstawić w niezwykle sugestywnej formie nalot hitlerowskich bombowców na Polskę. Jaką historyczną wiedzę i zrozumienie tematu wykazał dziewięcioletni Dominik Gibbos ze Szkoły w Marayong, który po wakacyjnej wizycie w Polsce, podczas której zwiedził z rodzicami także Westerplatte, postanowił zrekonstruować tę historyczna bitwę… z klocków Lego. Rezultat przeszedł wszelkie oczekiwania!

Oddzielną kategorią, która zasługuje na jak najwyższe uznanie tworzą prace literackie. Niejednokrotnie stanowiły dodatkowe uzupełnienie i wyjaśnienie pracy artystycznej. Nadesłanych zostało także kilka wierszy: Oto początek wiersza, jaki 10-letnia Izabela dedykowała swojemu pradziadkowi. Cały długi wiersz napisała po angielsku i sama przetłumaczyła go na polski:

BEHIND THE BRICK WALLS

Behind the brick wall,
there is the ghetto
and Jewish people inside it.

Behind the brick wall,
lay people still
and those who loved them silent.

Behind the brick wall,
there is hunger, sickness
and there is no hope.

[…]

Za ceglanym murem
jest getto
a w nim Żydzi

Za ceglanym murem
leżą ludzie nieruchomo
I ci, którzy ich kochają milcząco.

Za ceglanym murem
jest głód, choroby
I nie ma żadnej nadziei

Uczennica klasy maturalnej, Veronica skomponowała wiersz:

Moja Polsko
Moja Biedna Polsko
Pójdziem do Ciebie z ratunkiem
Owiniem Cię ciasno opatrunkiem.
Poczekaj jeszcze roku półtora
Pozbędziem się stąd tego potwora
Co rozlazł się jak wirus –
Śmiertelna choroba.
I znów zawiśnie biało-czerwona flaga
Niestety, cierpień to naszych wymaga.
Niedługo wyczekiwana wolność nastanie
W Kochanej Polsce, którą cenimy oddanie
Wojennej udręki nadejdzie koniec…

Tak. Z pewnością w przygotowaniu wielu prac pomagali Rodzice – i za to należy im się podziękowanie. Aby jak najdłużej utrzymać kontakt z dzieckiem, szczególnie tym dorastającym, przewidujący rodzice wykorzystują każdą okazję do wspólnej pracy. Taką okazją stał się Konkurs. Nie tylko ten! To już 11 raz z kolei Zrzeszenie Nauczycieli Polskich organizuje Konkursy dla młodzieży i dzieci z polskich rodzin w Australii. Spośród kilkudziesięciu prac, jakie napłynęły na ten Konkurs, Jury wybrało 40 najlepszych. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne przyznane z fuduszy Zrzeszenia. A oto imienna lista zwycięzców:

Kategoria Artystyczna; Klasy 0 – 2

I miejsce Ania Styczeń – Melbourne, Polska Szkoła im. P.E. Strzeleckiego
II miejsce Margaret Jordan – Sydney; Polska Szkoła w Randwick
III miejsce Heidi Borowiec – Sydney; Polska Szkoła w Macarthur
III miejsce Nathaniel Beshai – Sydney; Polska Szkoła w Macarthur

Wyróżnienie Michelle Zylka – Sydney; Polska Szkoła w Ashfield

Kategoria Artystyczna; Klasy 3 – 4

I miejsce: Liam Arborn kl.2 – Melbourne; Polska Szkoła P.E. Strzeleckiego
II miejsce: Maya Rzepka- Hans – Sydney; Polska Szkoła w Ashfield
III miejsce Natalia Redden – Sydney; Polska Szkoła w Ashfield

Kategoria Literacko – Artystyczna: Klasy 3 – 4

I miejsce: Malinka Trzaskowska – Melbourne; Pol. Szkoła P. E. Strzeleckiego
II miejsce: Kathryn Jordan –Sydney; Polsa szkoła w Randwick
III miejsce: Karol Styczeń – Melbourne; Polska Szkoła P.E. Strzeleckiego

Wyróżnienie: Ignacy Palian – Sydney; Polska Szkoła w Ashfield

Kategoria Literacka: Klasy 3 – 4

I miejsce: Ella Jones – Melbourne; Polska Szkoła P.E. Strzeleckiego
II miejsce Eren Sahingoez – jak wyżej
III miejsce Daniz Sahingoez – jak wyżej

Wyróżnienie: Simon Mikhilovski- Sydney; Polska Szkoła w Ashfield

Kategoria Trójwymiarowa Konstrukcja: klasy 3 – 4

I miejsce: Dominik Gibos – Sydney; Polska Szkoła w Marayong

Kategoria literacka: Klasy 5 – 6

I miejsce: Izabella Wojciechowska – Sydney; Polska Szkoła w Liverpool

Kategoria Artystyczna: Klasy 5 – 6

I miejsce: Sienna Arborn – Melbourne; Polska Szkoła P.E. Strzeleckiego
II miejsce: Gabriella Helwani – Sydney; Polska Szkoła w Macarthur
II miejsce: Krystian Smutek kl 5 – Sydney; Polska Szkoła w Macarthur
III miejsce: Jakob Davis – Sydney; Polska Szkoła w Ashfield

Wyróżnienie:Gabriela Adams – Dzierzba –Sydney; Polska Szkoła w Ashfield

Wyróżnienie: Nicholas Theodorou – Melbourne; P Szk. P.E. Strzeleckiego

Kategoria Multimedialna Klasy 5 – 6

! miejsce: Oliver Jaskowski – Melbourne; Polska Szkoła w Albion

Kategoria Artystyczna: Klasy 7 – 8

I Miejsce: Magdalena Kawa – Sydney; SSCL – Liverpool
II miejsce: Sophie Górnik – jak wyżej
II miejsce: Joanna Panter – jak wyżej
III miejsce: Natalia Malikowski – jak wyżej

Kategoria Multimedialna: Klasy 7 – 8

I miejsce: Efteria Theodorou – Melbourne; Polska Szkoła P.E. Strzeleckiego
II miejsce Niclas Rogulski – Sydney; Polska Szkoła w Ashfield

Kategoria Artystyczna: Klasy 9 – 10

I miejsce: Olivia Perszke – Gold Coast
II miejsce: Denis Davis – Sydney;SSCL – Ashfield

Wyróżnienie : Gabriela Mizianik – Sydney; SSCL – Liverpool

klasy 11 – 12

I miejsce: Karolina Perszke – Gold Coast
II miejsce: Lukasz Ciesielski – Sydney; SSCL – Ashfield
II miejsce: Ada Baran – jak wyżej
III miejsce: Krystian Davis – jak wyżej

Kategoria Artystyczno – Literacka: Klasy 11 – 12

I miejsce: Gabriel Snoch – Sydney; SSCL – Liverpool

Kategoria Literacka: Klasy 11 – 12

I miejsce: Veronica Serafin – Sydney; SSCL – Liverpool

Kategoria Multimedialna: Klasy 11 – 12

I miejsce: Tomasz Kawa – Sydney; SSCL – Liverpool

Wszystkim uczestnikom, a w szczególności zwycięzcom składamy gratulacje. Słowa serdecznego podziękowania kierujemy pod adresem Rodziców a takze nauczycieli wymienionych Polskich Szkół za entuzjastyczne poparcie naszej inicjatywy. Kochani! Wasza praca już przynosi tak bardzo pozytywne efekty!

Zobacz tutaj ogloszenie konkursu

Marianna Łacek OAM
prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich