The Polish Teachers Association in NSW 182 Liverpool Rd, Ashfield

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w NPW

Zaprasza młodzież i dzieci polskiego pochodzenia do wzięcia udziału w Konkursie:
JAN PAWEŁ II JAKO TWÓRCA ORAZ INSPIRACJA DLA TWÓRCÓW

W Konkursie przewidziane są dwie sekcje:
1. Artystyczno – literacka (prace indywidualne):
• Esej na podstawie wybranych utworów Karola Wojtyły / Jana Pawła II
• Szczegółowa recenzja filmu / książki o Janie Pawle II
• Porównanie dwu różnych utworów o Janie Pawle II
• Napisanie własnego utworu (opowiadania, wiersza) o Janie Pawle II
• Wykonanie pracy artystycznej: ilustracji / reklamy/ projektu okładki itp. do któregoś z utworów Karola
Wojtyły / Jana Pawła II
2. Audio – wizualna (prace indywidualne lub grupowe):
• Recytacja utworu autorstwa Karola Wojtyły / Jana Pawła II
• Recytacja utworu o Janie Pawle II
• Wykonanie piosenki, lub utworu muzycznego poświęconego Janowi Pawłowi II
• Wykonanie fragmentu jednej ze sztuk teatralnych Karola Wojtyły
• Opracowanie i wykonanie własnego utworu: wiersza, piosenki, przedstawienia poświęconego Janowi
Pawłowi II.
Prace artystyczno – literackie należy nadsyłać drogą pocztową na adres:
Marianna Łacek 16 Elizabeth St. Ashfield NSW 2131
Prace audio – wizualne elektronicznie na adres: bmagolan@hotmail.com
Prace konkursowe oceniane będą w sześciu kategoriach wiekowych:
kl. 0 – 2; kl. 3 – 4; kl. 5 – 6; kl. 7 – 8; kl. 9 – 10; kl. 11–12
Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2020 roku.
Uroczyste zakończenie Konkursu planowane jest na początku października. Dokładna data oraz miejsce
podane zostaną przed zakończeniem Konkursu.
Wszelkie zapytania należy kierować do organizatorów Konkursu:
Marianna Łacek: mlacek@optusnet.com.au
Gosia Vella: gosiavella@optusnet.com.au
Na zwycięzców i na uczestników Konkursu czekają dyplomy oraz cenne nagrody sponsorowane przez
Konsulat Generalny RP w Sydney