The Polish Teachers Association in NSW 182 Liverpool Rd, Ashfield

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w NPW
Zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Konkursie:

ABY OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA polskie szkolnictwo w Australii

To tytuł największego z dotychczasowych projeków, którym mamy nadzieję objąć
wszystkie osoby związane kiedykolwoiek z polskimi szkołami w Australii. A więc:
• dawnych i obecnych uczniów
• rodziców, którzy posyłają /posyłali swoje dzieci do polskiej szkoły
• nauczycieli i organizatorów polskiego szkolnictwa
• wszystkie osoby, które zetknęły się z polskim szkolnictwem w Australii

Czekamy na zgłoszenia uczestnictwa

Może to być dłuższe wspomnienie z pobytu w szkole, względnie opis jednego ze
zdarzeń, które utkwiło Wam w pamięci, wspomnienie jakiejś lekcji, nauczycieli, klasy,
wycieczki szkolnej, przedstawienia, akademii, w której braliście udział…
Cenne będą także kopie świadectw i fotografii.
• Prace pisane mogą być w języku polskim lub angielskim.
• W przypadku osób, które wolałyby ustnie opowiedzieć swoje wspomnienia,
możemy zaaranżować przeprowadzenie oraz nagranie takiej rozmowy.
• Projekt organizujemy przy współpracy z Polskim Programem Radia SBS.
• Naszymi sponsorami medialnymi są Tygodnik Polski oraz Puls Polonii
Prace prosimy przesyłać do końca września roku 2021 na adres:
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich 16 Elizabeth St ASHFIELD 2131 NSW
lub elektronicznie, na e-mail jednej z niżej wymienionych osób:
Marianna Łacek: mlacek@optusnet.com.au
Gosia Vella:gosiavella@optusnet.com.au
Barbara Magolan: bmagolan@hotmail.com
Monika Bray: gasinka@yahoo.com.au

Na uczestników czekać będą, jak zawsze w naszych Konkursach, cenne nagrody.