Co ich skłoniło, aby wybrać język polski na maturę

Język polski oferują w Sydney trzy ośrodki Secondary College of Languages : Ashfield, w dzielnicy centralnej, Chatswood na pólnocy oraz Liverpool na zachodzie. W Chatswood jest ich klasie kilkanaścioro. Dwoje co prawda urodziło się w Polsce, ale wyemigrowali z rodzicami w wieku przedszkolnym, lub nawet niemowlęcym. Są uczniowie, których tylko jedno z rodziców mówi po polsku. Dwoje […]

Wspierajmy dwujęzyczne wychowanie dzieci

“Wspierajmy dwujęzyczne wychowanie dzieci” -to był wiodący temat Forum Dyskusyjnego, jakie miało miejsce w sobotę 9 lipca w Klubie Polskim w Bankstown. Frekwencja dopisała, pomimo wielu niesprzyjających okoliczności. Żeby tylko wymienić ciągłe zagrożenie powodziami, szczyt sezonu narciarskiego, czy po dwuletniej przerwie wakacyjne wyjazdy do Polski. W Forum uczestniczyło przeszło 20 osób. Duszpasterstwo Polskie reprezentował ks. […]

Jak kusić dziecko do nauki polskiego?

Jakimi argumentami radzi Pani kusić dzieci do nauki, a jakimi zachęca Pani rodziców do wytrwałości?  Dzieci często nie chcą słuchać rodziców, a za to chętnie ich naśladują. Aby dziecko nabyło kompetencję w obu językach, potrzebna mu jest ogromna pomoc ze strony właśnie rodziców i nauczycieli oraz silna motywacja do uczenia się (szczególnie języka mniejszości, w […]

Do polskich rodziców

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, dla większości z nas niezmiennie przeżywane jako święta rodzinne. Nawet wtenczas jeśli to jest rodzina malutka, złożona z dwu lub trzech osób. Okres porzedświąteczny jest zwykle pełen zabiegania, żeby wszystko było gotowe, żeby było tradycyjnie, żeby było smaczne i wyglądało jak najlepiej. Motorem wszystkich przedświątecznych przygotowań jest zwykle mama. Zaproponowałam […]

Zapisy do Saturday School

Drodzy Państwo! Pragniemy przypomnieć, że już trwają zapisy do Saturday School of Community Languages. Klasy języka polskiego na poziomie szkoły średniej (kl. 7 – 12) zlokalizowane są w czterech Ośrodkach: Ashfield, Chatswood, Liverpool i Randwick. Nauka w tych szkołach jest całkowicie bezpłatna. Jeśli byłaby wystarczająca liczba zgłoszeń, istnieje możliwość reaktywowania klas w Seven Hills, w […]

Owocny rok 2019

Ubiegły rok przebiegał dla Zrzeszenia Nauczycieli Polskich niezwykle pracowicie. Początek lutego zapisał się spotkaniem nauczycieli z metodykami nauczania języka polskiego, autorami serii SIO GLOSSA podręczników – Polski Krok po Kroku. Państwo Iwona oraz Tomasz Stempkowie, którzy przylecieli do Australii na zaproszenie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, przeprowadzili wielogodzinne warsztaty metodyczne, demonstrując kilkanaście możliwych do zaadoptowania pomysłów jak […]

40 lat minęło. Świeczki na dwóch tortach

W październiku, 1979 roku po raz pierwszy w historii sydnejskiej Polonii, niewielka grupka nastolatków zasiadła do egzaminu maturalnego z naszego ojczystego języka. Od tamtej pory każdego roku podczas sesji egzaminów maturalnych, powtarzana jest taka sama sytuacja. Zmienia się jedynie liczba osób wybierających do matury język polski. W przeszłości (lata 80. i 90. ub. wieku) bywało […]