Język polski w Australii

Dzieje się to dzięki współpracy kilku instytucji, których nadrzędnym celem jest wypracowanie najskuteczniejszych środków, aby dotrzeć do każdej polskiej rodziny w Australii, do każdego dziecka, które powinno znać język swoich przodków.

Dwa języki – Dwie kultury

Ostatnie dni sierpnia oraz cały tegoroczny wrzesień zapisały się  jako tygodnie niezwykle intensywnej pracy Zrzeszenia Polskich Nauczycieli w Australii. Realnych kształtów nabrały bowiem organizowane przy poparciu Polskiego Konsulatu serie spotkań dyskusyjnych: ‘Dwa języki – Dwie kultury’. Czytaj więcej